Copcisa Industrial · EQUIPO HUMANO · Nuestros Valores
Logo Copcisa Industrial

Copcisa Industrial entén que el creixement i la diversificació del grup d’empreses és causa i conseqüència de les persones que l’integren

Valores de Copcisa Industrial

EQUIP HUMÀ

La gestió dels recursos humans de Copcisa Industrial està orientada a crear i dinamitzar equips altament professionals, capaços de construir les obres i oferir els serveis amb qualitat, seguretat, respecte al medi ambient, acompliment del termini acordat i equilibri econòmic. Dues línies fonamentals marquen la política de Recursos Humans de Copcisa Industrial: captació de talent i formació.

Equipo humano Equipo humanoEquipo humanoEquipo humano

Captació de talent
Copcisa Industrial té l’objectiu d’identificar i captar el talent i incorporar-lo a l’organització a través de persones que cerquen un destí professional adequat a les seves expectatives.

Per a això, Copcisa Industrial reforça, any rere any, la seva presència a les escoles universitàries amb motiu dels fòrums d’ocupació que s’hi organitzen. Entre aquests destaquem les escoles tècniques superiors d’enginyers de camins de Madrid, Barcelona, A Corunya i Santander.

Paral·lelament, s’ha reforçat la comunicació interna, de manera que, en produir-se una vacant en qualsevol de les empreses que formen part del grup Copcisa Industrial, tothom pot disposar-ne de la informació i per tant, de les possibilitats d’ocupació que genera el Grup.

Formació
Copcisa Industrial aposta per oferir una formació que combina l’experiència dels professionals interns amb visions especialitzades de l’exterior. Amb aquest objectiu, el pla d’integració i formació de Copcisa Industrial transmet els valors propis del Grup. Les col·laboracions amb professionals externs permeten mantenir-se al dia de les novetats i conèixer de prop realitats de temes específics.

Els cursos a tècnics de recent incorporació permeten preparar el nostre capital humà per afrontar els reptes de les seves funcions professionals.

Àrees de negoci

2008 © Tots els drets reservats