Copcisa Industrial · Medio Ambiente · Nuestros Valores
Logo Copcisa Industrial

L’objectiu és assolir una gestió dels residus que en garanteixi la valorització i conservar, alhora, la biodiversitat i sostenibilitat del territori

Valores de Copcisa Industrial

ELS NOSTRES VALORS

  1. Seguretat
  2. Qualitat
  3. Equip Humà
  4. R+D+i
  5. Medi Ambient

MEDI AMBIENT

Copcisa Industrial té l’objectiu estratègic de minimitzar l’impacte ambiental derivat de les seves activitats i serveis. Per aquest motiu, identifica i avalua els efectes de les seves actuacions per a després establir-hi les millores necessàries.

Medio Ambiente Medio AmbienteMedio AmbienteMedio Ambiente

Es tracta d’implantar pautes que, basades en la prevenció i l’optimització dels recursos humans i materials, encaminen a la millora permanent en l’eficàcia dels processos i en el respecte al medi ambient i prevenen la contaminació. D’aquesta manera, les empreses de Copcisa Industrial duen a terme diverses actuacions per estalviar el consum de recursos amb l’objectiu d’assolir una gestió dels residus que en garanteixi la valorització i conservar, alhora, la biodiversitat i sostenibilitat del territori.

La consciència que ha pres el Grup de Copcisa Industrial respecte al tracte amb el seu entorn natural l’ha portat a editar dos treballs divulgatius, un de caràcter intern per a les obres “Manual de Bones Pràctiques Ambientals en Obra”, i un altre de divulgació més externa cap a la societat “Promptuari de divulgació i conscienciació de la gestió mediambiental” (Responsabilitat Social de l’empresa), elaborats tots dos per l’equip de Tècnics de Medi Ambient del Grup de Copcisa Industrial.

Àrees de negoci

2008 © Tots els drets reservats