Logo Copcisa Industrial

Manteniment d’infraestructures
És el nostre objectiu garantir les més altes cotes de qualitat de les infraestructures, retardar els processos de degradació i rendibilitzar les inversions dutes a terme

Copcisa Industrial
innovia

innovia Innovía Coptalia és l’empresa especialitzada en el manteniment integral, la revalorització de les infraestructures. Des de carreteres, autovies i autopistes fins a preses. Innovía Coptalia té un equip de professionals qualificats que apliquen les més avançades tècniques en matèria de manteniment d’infraestructures.

Innovia Coptalia Coptalia també ofereix serveis dins les àrees següents: tasques de neteja (viària i de platges), recollida de residus sòlids urbans, manteniment de la via pública, manteniment de mobiliari urbà, explotació de depuradores, manteniment de jardineria i obres municipals. Innovació i aposta per la tecnologia, amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat mediambiental i millorar la qualitat de vida a les ciutats.

www.innoviacoptalia.com

Àrees de negoci

2008 ©Tots els drets reservats