Logo Copcisa Industrial

Copcisa Industrial s’ha convertit en un referent en la construcció i la gestió d’infraestructures i serveis

Valores de Copcisa Industrial

ELS NOSTRES VALORS

  1. Seguretat
  2. Qualitat
  3. Equip Humà
  4. R+D+i
  5. Medi Ambient

› El seu èxit és el resultat de l’equilibri d’uns valors centrals que s’han convertit en avantatges competitius per a cadascuna de les seves empreses especialitzades.

› El Compromís i la Política de Copcisa Industrial en matèria de Seguretat, Gestió Ambiental, Qualitat i I+D+i, queda reflectida mitjançant la certificació de el seu Sistema de Gestió, sota las normes UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001, OHSAS 18001 y UNE-166002 (I+D+i), segons el nostre


    MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ

    POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓ

SEGURETAT

SeguridadLa seguretat de les persones en totes les actuacions de Copcisa Industrial és una dimensió que es fa efectiva des de la fase inicial de planificació i al llarg dels diversos processos, amb la identificació dels possibles riscos i la integració de professionals especialitzats en la matèria. Aquest compromís es tradueix en les freqüents auditories de seguretat a què se sotmet el Grup.

més informació

QUALITAT

CalidadLa qualitat es concep com a objectiu primordial i com a marc de treball. Les administracions públiques (central, autonòmica i local), així com les més prestigioses empreses privades dipositen des de fa anys la seva confiança en els alts índexs de qualitat de les obres i serveis que Copcisa Industrial ofereix. Qualitat que es tradueix en aspectes diversos com ara obres ben fetes, acompliment estricte de terminis o el ferm compromís en matèria de Responsabilitat Social Corporativa.

més informació

EQUIP HUMÀ

Equipo HumanoL’equip humà de Copcisa Industrial és del més alt nivell. Està format per professionals joves i amb una alta preparació acadèmica. Copcisa Industrial manté una política consistent de promoció interna dels seus professionals en tots els àmbits. És una estratègia de recursos humans que gaudeix d’una alta valoració en les principals avaluacions independents del sector.

més informació

R+D+i

I+D+iLa R+D+i constitueix un eix estratègic de Copcisa Industrial. S’aplica en una diversitat de projectes concrets que es desenvolupen amb mitjans propis o en col·laboració amb altres empreses industrials o departaments universitaris. En alguns dels projectes, hi concorren de forma natural diverses empreses de Copcisa Industrial, s’aprofiten al màxim les sinergies i es fomenta una cultura corporativa d’innovació i excel·lència.

més informació

MEDI AMBIENT

Medio AmbienteEl respecte al Medi Ambient s’assumeix com una exigència en totes les actuacions de les empreses de Copcisa Industrial. La política mediambiental del Grup aspira a marcar un determinat estil responsable de l’actuació en la totalitat d’intervencions de les seves companyies.

més informació

Àrees de negoci

2008 © Tots els drets reservats