Compromís amb la societat


Promoció i gestió d’infraestructures orientades al benestar de les persones

Copcisa Industrial promou i gestiona infraestructures que contribueixen a la millora de la qualitat de vida i al progrés de les persones i de la societat.

El creixement sostenible de Copcisa Industrial està basat en l’optimització dels recursos, la eficiència de les seves realitzacions i la minimització dels possibles impactes no desitjats.

Copcisa Industrial ha posat en marxa, entre altres, polítiques per a la reducció de les emissions de carboni i dels residus associats a les seves actuacions.

Copcisa Industrial ha reforçat el seu compromís amb el desenvolupament sostenible amb l'adhesió a el Pacte Mundial de Nacions Unides i l'establiment d'Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).